Privacy Statement

Algemeen
Pedicurepraktijk Mariska van Holten geeft als medisch pedicure voetzorg aan haar cliënten. Al dan niet in samenwerking met andere zorgverleners zoals een podotherapeut of zorginstelling. Komt u bij Pedicurepraktijk Mariska van Holten als cliënt dan verwerkt Pedicurepraktijk Mariska van Holten uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat zij daarmee doet.

Soort gegevens

De website (https://www.mariskavanholten.nl):
De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Alle gegevens die worden verstuurd via het contactformulier worden versleuteld. De gegevens die verstuurd worden via het contactformulier worden alleen gebruikt om vragen te kunnen beantwoorden.
De website maakt geen gebruik van cookies, en slaat geen IP-adressen op t.b.v. verdere verwerking.

De pedicurepraktijk:
Pedicurepraktijk Mariska van Holten verzamelt de volgende persoonsgegevens.

 • Naam
 • BSN Nummer (wordt alleen opgevraagd indien de cliënt onder behandeling staat van Kemerink voet & beweging te Zwolle)
 • Adres + huisnummer
 • Postcode + Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoon
 • E-mail adres
 • Huisarts
 • Beroep
 • Aandoeningen (indien van toepassing)
 • Medicatie (indien van toepassing)

Doelen van de verwerking

Bovenstaande persoonsgegevens gebruikt Pedicurepraktijk Mariska van Holten voor 3 doelen:

 1. Om een adequate, op de cliënt afgestemde behandeling te kunnen geven.
 2. Voor administratieve doeleinden.
 3. Voor communicatie met andere zorgverleners

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens blijven tot 7 jaar na het laatste bezoek van de cliënt bewaard.

Privacy maatregelen
Doordat Pedicurepraktijk Mariska van Holten geen cookies en IP adressen verzamelt en/of bijhoudt is er geen mogelijkheid om bezoekers van deze website te herleiden

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Pedicurepraktijk Mariska van Holten verstrekt alleen persoonsgegevens aan samenwerkende zorgverleners. En alleen daar waar er een medische grondslag is.  Verder verstrekt Pedicurepraktijk Mariska van Holten geen gegevens aan andere partijen (derden).

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.


Contactgegevens Pedicurepraktijk Mariska van Holten

Adres:
Galjoen 22-25
8243 LM Lelystad